Křesadlo 2019

25.08.2020

V prostorách brněnského Divadla na Orlí byly ve středu 4. prosince 2019 předány ceny Křesadlo za rok 2019. Ocenění spolu se zástupci města Brna a dalších organizací předával náměstek hejtmana Marek Šlapal.

VÝSLEDKY 2019:

V letošním třetím ročníku Křesadla na jihu Moravy cenu převzalo 6 dobrovolníků v pěti vyhlášených kategoriích. V samostatné kategorii "divoká karta" držitele vybrala široká veřejnost.

"Celá jižní Morava může být hrdá, že zde žijí tyto osobnosti - lidé, kteří jsou ochotní obětovat svůj čas a energii ve prospěch druhých. Patří jim můj obdiv a dík," řekl k ceně Křesadlo hejtman kraje Bohumil Šimek.V jednotlivých kategoriích zvítězili:

1. Zbyněk Češka, Kateřina Jelínková - sociální služby a zdravotnictví
2. Božena Pištěláková - vzdělávací a volnočasové aktivity
3. Hana Matějková - environmentální aktivity
4. Aleš Hlávka - umění a kultura
5. Vladimír Válka - komunitní dobrovolnictví
Kateřina Jelínková - divoká karta veřejnosti

Medailonky nominovaných:

1. Zbyněk Češka (45 let, Liga vozíčkářů)

Pan Češka je nominován za dlouholeté dobrovolničení pro Ligu vozíčkářů. Nechybí na žádné z větších kulturních, sportovních, propagačních akcích jako např. Benepink, Vozíkohraní, Dobrý den, Kociánko, aj. S Ligou vozíčkářů je propojen již od roku 2016 a na mnoha ze zmíněných akcích je díky své zkušenosti nepostradatelný. Přichází většinou první a odchází poslední. Sám si aktivně hledá činnost, nebo organizuje další dobrovolníky. Chodí aktivně mezi lidi a pomáhá je motivovat k tomu, aby se také stali v organizaci dobrovolníkem. V tomto roce pomohl napsat v jeho firmě grant, ze kterého mohla Liga vozíčkářů částečně uhradit výdaje na náš festiválek Vozíkohraní. Pan Zbyněk je součástí týmu, před akcí se kolegové i klienti ptají, hlavně jestli bude Zbyněk, bez Zbyňka by akce neměla cenu, říkávají. Dokázal to, co je cílem dobrovolnictví.

Od roku 2005 pomáhal s IT službami (web, články, apod.) pro neziskovou organizaci "Poradna pro celiakii a bezlepkovou dietu - Ing. Iva Bušínová". V současné chvíli vede dobrovolnický projekt (jeho brněnskou odnož) "Internet je náš kamarád". Učí seniory pracovat s internetem a čelit jeho nástrahám. Liga vozíčkářů ho chce ocenit za to, že dělá spoustu ne oslňujících, ale pravidelných, dobrých skutků s úsměvem, nadšením, srdcem a to již několik let! Je veselý, ochotný, obětavý, srdečný a tak když se nabízí šance, veřejně mu poděkovat, ocenit ho, chceme ji využít.

2. Kateřina Jelínková (40 let, Prázdné náruče)

Katka je maminkou tří dětí, dvou chlapců a (jak se mezi maminkami po ztrátě miminka říká) andílka Elišky. Holčička byla druhým Katčiným miminkem, ale bohužel zemřela těsně před porodem, ve 40.týdnu těhotenství, přímo na Den matek v roce 2018. Ztráta miminka v průběhu těhotenství bývá okolím mnohdy zlehčována, málokdo si uvědomuje, že je vedle obrovské bolesti spojena i s mnoha těžkými úkony, které musí maminky vyřídit a často chybí někdo, kdo by jim poradil nebo pomohl. Katka se však rozhodla přetvořit ztrátu svojí holčičky i v něco dobrého a užitečného. Na základě vlastní zkušenosti a dalších maminek po ztrátě miminka vytvořila praktickou a citlivě zpracovanou brožurku, oslovila tiskárnu, která ji v několikatisícovém nákladu vydala, a za finanční podpory maminek z komunity "Prázdná náruč" ji rozeslala do všech porodnických zařízení v ČR a do nadací věnujícím se maminkám po ztrátě miminka. Tento materiál zatím ve většině porodnic chyběl a díky Katce teď může dalším maminkám, které budou touto smutnou zkušeností procházet, výrazně ulehčit zejména první kroky po propuštění z porodnice. Katka věnovala vytvoření brožurky spoustu času, konzultovala ji s lékaři, nenechala se odradit těžkostmi. Kolik cest na poštu s balíky pro porodnice absolvovala, není snad ani možné spočítat, a to v době, kdy byla znovu těhotná. Nominací na Cenu Křesadlo bychom rády Katce poděkovaly za její úsilí, houževnatost a nadšení, se kterým - přestože sama prožívala těžké a bolavé období - dokázala vytvořit něco, co bude dál pomáhat. Zároveň také strhla pozornost na společností opomíjené téma ztráty miminka a vyrovnávání se s ní. Díky Katčině iniciativě vzniká další osvěta nejen v porodnicích, ale i na úřadech a mezi veřejností.

3. Mgr. Vladimír Vedra (40 let, Bílý kruh bezpečí)

Pan Vedra je jedním z nejdéle působících členů brněnské regionální pobočky Bílého kruhu bezpečí. Od roku 2004, působí v poradně jako právní poradce pro oběti trestných činů. Od počátku se po právní stránce věnuje pomoci obětem těch nejzávažnějších trestných činů (pozůstalým po obětech vražd, obětem závažných násilných a sexuálních útoků a nejzávažnějším formám domácího násilí). Projevuje velkou praktičnost, rozvahu a věcnost. Pro svoje mimořádné kvality a zájem o tuto oblast se stal v roce 2006 jednatelem pobočky. Po celých 15 let se mu daří pobočku stále rozvíjet, stmelovat její členy, propagovat její činnost směrem k veřejnosti. Vladimír zvládá velmi dobře udržovat soudržnost týmu a jeho fungování na vysoké odborné i lidské úrovni. Od roku 2007 organizuje jednou ročně rekondiční víkendový pobyt pro nejzávažnější klienty BKB, jehož cílem je obnova psychických sil klientů a jejich úspěšný návrat do běžného života. Od roku 2018 zajišťuje účast Bílého kruhu bezpečí na prorodinných, seniorských a dalších aktivitách města Brna a Jihomoravského kraje, kde je k informování o pomoci BKB využíván propagační stánek, brožurky s radami pro ohrožené skupiny a další doprovodné aktivity. Úzce spolupracuje s centrálou Bílého kruhu bezpečí, prosazuje legislativní změny vedoucí k podpoře právního postavení obětí v průběhu trestních řízení, ale také k pozitivním změnám atmosféry ve společnosti směrem k netoleranci jakéhokoli násilí. Díky jeho vstřícnému a lidskému přístupu se mu daří získávat důvěru klientů, ale i profesionálů. Jeho aktivní nasazení je velmi motivující pro ostatní členy BKB a vede k neustálému rozvoji a zlepšování poskytovaných služeb.

4. Mgr. Libuše Doskočilová (40 let, Domov sv. Markéty - azylové domy Brno)

Paní Doskočilová je nominována za Domov sv. Markéty - azylové domy Brno. Do organizace dochází pravidelně od února tohoto roku každý čtvrtek na dvě hodiny. Učí maminky a děti šít. Všichni se pro to nadchly. Po půl roce pravidelného tréninku si umí ušít vlastní tašky, sukně a někteří dokonce čepice. Všichni mají Libušku moc rádi a pokaždé se na ni těší. V domově jsou moc vděční, že měli možnost navázat spolupráci s tak úžasným člověkem, jako je paní Libuše.

5. Milena Filípková (36 let, Liga vozíčkářů)

Paní Milena pravidelně pomáhá na tradičních akcích Ligy vozíčkářů. Je spolehlivá, dochvilná, vždy ochotná pomoci. Působí také jako koordinátorka v IBM. Pomáhá nám motivovat zaměstnance k účasti na našich akcích, pomáhá s vyřizováním administrativy k dobrovolnictví v IBM. Díky její činnosti jsme mohli zažádat v IBM o grant. O grant může žádat dobrovolník pro zvolenou neziskovou organizaci, pokud se v ní velmi často aktivně zapojuje. Za posledních 12 měsíců paní Milena poskytla více než 70 hodin Lize vozíčkářů. Pomáhá s koordinací nových dobrovolníků, mluví plynně anglicky, takže často komunikuje s anglicky hovořícími dobrovolníky i účastníky akcí. Jsme vděčni, že máme dobrovolnici, jako je paní Milena a rádi bychom jí touto cestou poděkovali.

6. Ladislava Hrdová (83 let, Charita Vyškov)

Paní Hrdová je naše dlouholetá dobrovolnice, která obohacuje naši činnost návštěvou klientů na Odlehčovací službě. Každou středu, ať je horko nebo mráz, nasedne na své kolo a jede přes 4 kilometry na Odlehčovací službu, kde s klienty tráví celé dopoledne. Přestože je to starší dáma, mezi klienty vnese pohodu, optimismus a dobrou náladu. Jak řekla jedna naše klientka: " S paní Hrdovou zapomenu, že mě něco bolí." A aby toho neměla málo, navštěvuje seniory i v Centru denních služeb. Tam dochází každý čtvrtek, s klienty se modlí, čte jim různé zajímavosti, donese jim obrázek z pouti. Všichni v ní mají přítelkyni, která na ně myslí. Dokazuje to právě nějakou drobností ze svých cest. Tato naše dobrovolnice má dceru v Německu, když se jí ptá, co ji má z Německa dovést, tak paní Hrdová chce jenom sladkosti. Ale ne pro sebe. Celé Vánoce a Velikonoce rozdává vynikající sladkosti všem kolem sebe. Je také naší velkou pomocnicí při Tříkrálové sbírce. Distribuuje pokladničky, motivuje koledníky, protože také ona je aktivním koledníkem, půjčuje a stará se o obleky pro ně. A to vše dělá dobrovolně, bez nároku na honorář, vždy s úsměvem a obětavě.

7. Martin Kačierak (44 let, Práh jižní Morava, z.ú.)

Martin si sám prošel duševním onemocněním, v organizaci Práh jižní Morava začínal jako klient chráněného bydlení. Od té doby ušel dlouhou cestu a nyní se jako dobrovolník věnuje jednomu klientovi Prahu, panu P., který trpí chronickým duševním onemocnění. Pánové se spolu schází a pořádají filmové večery. Pro pana p. je Martin zdrojem inspirace a ukázkovým příkladem toho, že i duševní onemocnění lze překonat a vést normální život. Kontakt s Martinem mu dodává naději na lepší budoucnost.

8. Tereza Chvojková (21 let, Práh jižní Morava, z.ú.)

Tereza studuje andragogiku a už od střední školy se věnuje dobrovolnictví. Je jednou z nejaktivnějších v Prahu jižní Morava, věnuje se dlouhodobě panu Pe., který trpí duševním onemocněním, je velmi osamělý a trpí obavami při kontaktu s lidmi. Díky Tereze klient dnes už nemá problémy vyrazit sám do kavárny nebo cestovat. Ačkoliv jsou pro většinu z nás tyto činnosti samozřejmé, pro některé lidi znamená ujít velký kus cesty k jejímu zvládnutí. Sám pan Pe. říká, že by to bez Terezy nedokázal.

9. Monika Vodová (25 let, Práh jižní Morava, z.ú.)

Monika je mladou studentkou psychologie, v budoucnu by se chtěla věnovat práci s lidmi s duševním onemocněním. V organizaci Práh se s klienty věnuje vydávání časopisu Lávka. Pro klienty je spolupráce s ní velmi inspirativní a říkají, že Monika je duchem redakce. Díky spolupráci s ní se nadchnou pro věci, z kterých měli dříve obavy. Cílem časopisu je sdílet zkušenosti lidí s duševním onemocnění a spojovat lidi mezi sebou, a to se i díky ní daří.

10. Nina Nováková (46 let, Práh jižní Morava, z.ú.)

Nina dlouhodobě spolupracuje s klientkou Prahu paní J., která to neměla v dětství ani v dospělosti lehké, neboť ji rodina
nepodporovala. Ninu vnímá svým způsobem jako druhou matku, protože se jí od ní dostává podpory a ví, že se jí může svěřit s každou záležitostí. Nina jí věnuje každý týden svůj čas a pomáhá jí zvládat běžné úkoly každodennosti, nyní ji podporuje v hledání práce. Paní J. díky Nině zjistila, že spoustu věcí, které se jí předtím zdály nepředstavitelné, nyní zvládne.

11. Barbara Poloková (22 let, Mise naděje, z.s.)

Barbara byla aktivním dobrovolníkem a nyní je koordinátorem Projektu kreativní činnosti v nemocnicích. Dochází na dětskou psychiatrii, kde se spolu s dětmi věnuje kreativním činnostem všeho druhu. Barbara chodí do nemocnice s myšlenkou povzbudit a rozvinout fantazii dětí. To je ale jen cesta k tomu hlavnímu - odpoutat alespoň na chvíli pozornost dětí od jejich každodenního života. Zpříjemnit jim den, rozesmát je, vyslechnout je a popovídat si s nimi. Poskytnout jim jakousi neformální terapii kreativní cestou. Ačkoli je projekt nazvaný "kreativní činnosti", ve skutečnosti nese mnohem hlubší poslání. Barbara umí ukázat dětem, že na své problémy nejsou samy. Dětská nemocniční oddělení nejsou sousto pro každého, ale na práci našich dobrovolníků je vidět, jak skvěle stráveným časem se návštěvy zde mohou stát.

12. Zuzana Kielarová (24 let, Maltézská pomoc, o.p.s.)

Slečna Zuzana je zapojena jako dobrovolník do projektu ,,Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením", který má za cíl pomáhat lidem, kteří se cítí být sami, za kterými nechodí rodina ani přátelé. I přes své zdravotní znevýhodnění (Zuzana je nevidomá) chodí pomáhat přes rok a půl a to jedenkrát týdně do Domova Ludmila za seniorkou, s kterou si povídá a dělá jí společnost.

13. Jan Slanina (27 let, Maltézská pomoc, o.p.s.)

Jan dochází již třetím rokem v rámci projektu ,,Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením", který má za cíl pomáhat lidem, kteří se cítí být sami, za Markem - mladým mužem, který trpí vážným onemocněním, které mu ztěžuje každodenní život a který je odkázán na péči druhých. Společně tráví volný čas, jezdí spolu na výlety, cestují. Za ty roky se z nich stali dobří kamarádi a parťáci.

14. Skupina dobrovolníků Dobrovolnického centra Dobromysl Hodonín

Činnost dobrovolníků zpravidla spočívá v povídání si s klientem, volnočasové aktivitě, předčítání nebo společné procházce, drobném nákupu, doprovodu apod. Snažíme se, aby ke konkrétním uživatelům docházel po delší čas stejný dobrovolník, aby byl navázán pevnější vztah a nebyl ohrožen pocit bezpečí a jistoty. V odděleních Nemocnice TGM Hodonín (dětské oddělení, oddělení odborné ošetřovatelské péče) dobrovolníci navštěvují pacienty, které jim určí ošetřující personál na základě vyhodnocení zdravotního stavu a přání pacienta. V dětském domově dobrovolníci působí jako společníci, kamarádi, nebo vzhledem k věku např. babičky. Inspirují děti v jejich rozvoji či budoucímu povolání. Věnují se jim i v rámci pravidelné přípravy do školy, doučování, nebo i přípravy na zkoušky. V CPR se dobrovolníci věnují dětem z pěstounských rodin - forma je obdobná jako u dětí v dětském domově, s tím rozdílem, že kontakt mezi dobrovolníkem s dítětem probíhá v prostorách CPR (herna, hřiště, místnost na doučování apod.).

Pavel Vaculík - Historicky první dobrovolník Dobromysli. Dochází za seniory v S-Centru a Domově na Jarošce, za pacienty do Nemocnice TGM v Hodoníně, navštěvuje osamělé seniory v domácnostech a pomáhá jim s běžnými činnostmi.

Michal Kiss - Ač sám handicapovaný se dlouhodobě věnuje skupinovým aktivitám pro seniory, konkrétně v několika domovech pro seniory realizoval vědomostní soutěže Riskuj! Dobrovolně doučuje děti z náhradní rodinné péče (služba Centra pro rodinu a sociální péči Hodonín).

Marie Hrnčíříková - 5 let pravidelně dochází na dětské oddělení Nemocnice TGM v Hodoníně, kde pomáhá zpříjemnit čas hospitalizovaným dětem.

Marie Rosendorfová - Pravidelně dochází na dětské oddělení Nemocnice TGM v Hodoníně.

Marie Slezáková, Josefa Topenčíková, Emília Slámová - Naše dobrovolnice "babičky", které navštěvují děti v Dětském domově v Hodoníně.

Věra Pacasová - Sama seniorského věku pravidelně navštěvuje seniory v S-centru na Pískách v Hodoníně.

Pavla Drábková - Pravidelně dochází za seniory v S-centrum a do domácností.

Eva Heinrichová - Dochází na dětské oddělení Nemocnice TGM Jana Šticová - Dochází do Domova na Jarošce a do dětského domova.

Lenka Plachá - Třikrát týdně dochází do Centra denních služeb Homediss a věnuje se seniorům

Andrej Sučko - Pravidelně dochází do domova pro seniory v Bažantnici. Pro seniory pořádá i cestovatelské přednášky.

15. Ing. Tomáš Chlubna (26 let, Dobrovolnické centrum ADRA Břeclav)

Ajťák dobrovolníkem? Proč ne :-)

Dobrovolník Tomáš stíhá při doktorském studiu ještě pozitivně nabíjet jak seniory, tak i personál Domova seniorů v Břeclavi, kam dochází pravidelně každý týden na pár hodin.

Sám Tomáš píše: Jsem studentem doktorského studia na FIT VUT v Brně a k dobrovolnictví jsem se dostal vlastně přes moji babičku. Poslední léta prožila v domově seniorů a když jsem ji chodil navštívit, tak jsem samozřejmě občas mluvil i s jinými seniory, ať už s její sousedkou na pokoji nebo s náhodným kolemjdoucím na chodbě. V té době jsem si uvědomil že taková "blbost", kdy já si vlastně jenom s někým popovídám, může pro některé lidi znamenat opravdu mnoho, zvlášť když jsou odříznutí od svého dřívějšího života a často je jejich kontakt s jinými omezen na úzký okruh stále těch stejných lidí. Proto jsem se rozhodl, že namísto jiných aktivit si prostě jednou za týden půjdu s někým pokecat."

16. Jan Cetl (31 let, NZDM Jonáš (Armáda spásy v ČR))

Honza už přes čtyři roky dochází téměř každý pátek odpoledne (po práci) do NZDM Jonáš v městské části Brno-Bystrc, kde v rámci klubu tráví čas s dětmi od 8 do 15 let. Hraje s nimi různé hry, chodí s nimi na
hřiště, pomáhá jim při seberealizaci a povídá si s nimi, čímž je podněcuje k smysluplné činnosti, učí novým věcem, podporuje anebo prostě "jen" vyslechne. Honza se snaží vytvářet nejen pozitivní vzor, ale zároveň vytváří mužský vzor (do června roku 2019 v čistě ženském kolektivu pracovnic), a po čtyřech letech strávených společně s námi je jedním ze stabilních členů našeho poměrně často se měnícího kolektivu. Pro Honzu samotného je dobrovolnictví nedílnou součástí jeho života - je pro něj naplňujícím a smysluplným způsobem trávení volného času. Jsme rádi (pracovníci i děti), že je Honza naším dobrovolníkem a zároveň kamarádem, a za to, co pro nás dělá, mu chceme touto nominací poděkovat :).

17.Monika Machovská (31 let, Ratolest Brno, z.s.)

Monika se věnuje dobrovolnictví v Centru Kociánka, kam už více než rok a půl dochází za Ivčou, která je na vozíčku a má mentální hendikep. Přes nelehké začátky Monika vytrvala, podařilo se jí překonat překážky v komunikaci s Ivčou a postupem času se z nich staly kamarádky a Ivčin život je tak díky Monice o něco barevnější. Obě mají rády procházky venku. Rozdílem je, že Ivča je upoutaná na vozík, protože jako dítě prodělala obrnu. Není schopná se o sebe sama postarat. S Ivčou nejčastěji trávíme čas na Kociánce, ráda skládá obrázky ze zažehlovacích korálků, je to její nejoblíbenější aktivita. Dobrovolnictví je pro Moniku výzva. Znamená to vyjít ze své komfortní zóny, věnovat se po jistou dobu naplno někomu jinému, snažit se mu zpříjemnit život. Je to náročné, někdy i psychicky vyčerpávající. Po čase ale člověk vidí výsledky svého snažení. Vidí, že klient se na něj těší, slyší, jak mu děkuje a že se mu i rád svěří, když ho něco trápí.

18. Klára Dvořáková (22 let, Mise naděje, z.s.)

Klára Dvořáková působí ve studentském spolku Mise naděje přes dva roky. Celou dobu je zapojena do Projektu na pomoc seniorům. Nejvýznamnější částí Klářiny činnosti je docházení do domova pro seniory, které spočívá v individuálních návštěvách klientů. Jde o návštěvy plné povídání, naslouchání, emocí a hlavně učení se. Nejen že se Klára může učit od starších, ale i senioři od ní. Ať už jde o učení zacházení s mobilním telefonem, tabletem, tak i prostým sdělováním novinek ze světa. Ze světa, který je nám všem na dosah, ale starší generaci už je často uzavřen. Klára dokázala být nápomocná nejen začínajícím dobrovolníkům v projektu, ale také novým koordinátorům. Věnovala se dobrovolnictví v době svých studií a i při práci, přičemž práce se seniory byla mimo její obor.

19. Ing. Květoslava Ševčíková (57 let, Charita Vyškov)

Paní Ševčíková spolupracuje s Charitou Vyškov a je její dlouholetou dobrovolnicí. Její činnost je různorodá a vždy hledá cestu jak pomoci potřebným. Pomáhá rodinám, které podporuje s pomocí charity jídlem i materiální pomocí. Její pomoc je účinnější v tom, že vychovává rodiny, aby se naučily dobře hospodařit, aby si vážili jídla i materiální pomoci. Každý týden přijímá potraviny z potravinové banky a postupně rozděluje. Přes vesnici Podomí každoročně putují poutníci, kteří směřují na Velehrad. Paní Ševčíková se o ně postará tím, že zařídí přespání v tělocvičně, uvaří a upeče, aby poutníci nestrádali. Je koordinátorkou Tříkrálové sbírky. Stará se o kulturní a společenské zázemí v obci. Organizuje zájezdy a poutě, minulý rok vypravili autobus a byli na Turzovce. Opět myslela na nejstarší generaci v obci. Většina
seniorů by se na poutní místo nedostala, domluvila příjezd autobusu až nahoru. Její první slova při mém oslovení, když jsem potřebovala její souhlas, abychom ji mohli nominovat byla: " ... ale já si myslím, že nedělám nic výjimečného, určitě máte někoho lepšího." Její obětavost je o to přitažlivější, že to vše dělá s láskou a pokorou.

20. Božena Pištěláková (70 let, Akademie třetího věku)

Paní Božena Pištěláková se v Akademii třetího věku věnuje koordinaci přednášek třetího věku a registraci
posluchačů v kurzech Zdraví je dar a Spirituální dimenze člověka a taktéž zajišťuje písemné podklady k přednáškám. Stará se o dostupnost zvukové techniky a po přednáškách koordinuje diskusi mezi posluchači a přednášejícími.

21. Bc. Kendra Rose Havlicek (25 let, Volnočasový klub pro děti v Letovicích a Boskovicích)

Kendra působí jako vedoucí volnočasového klubu pro děti v Letovicích a Boskovicích, který mohou děti navštěvovat 3krát týdně (úterý, středa, čtvrtek). Jedná se o přímou práci s dětmi. Vymýšlí hry, program a povídá si s nimi. Dále učí angličtinu pro nejmenším děti v Mateřském centru Veselý Paleček v klubíku jménem Little Linguists. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že děti i rodiče jsou z jejích hodin nadšeni, všechny angličtina baví a zapojují se. Výuku má skvěle připravenou a doplněnou o originální tvoření a pomůcky. Svou činností tak přispívá k rozvoji kladného vztahu k angličtině od raného věku. Její přínos dále spočívá v tom, že navštěvuje školy v regionu a konverzuje s žáky/žákyněmi anglicky, popřípadě interaktivně přednáší o americké kultuře a svátcích. Navíc organizuje různé další akce a výlety. V zimě pravidelně jezdí ještě s dalšími vedoucími na týdenní pobyt s dětmi do Orlických hor lyžovat. Každé léto se podílí na organizaci a vedení aktivit v rámci festivalu Letfest a letním táboře klubu a spolupracuje s křesťany, kteří organizují tzv. English campy, kam jezdí pomáhat. Dále vyučuje děti poznatky z dějin Starého i Nového zákona, ovšem způsobem, který je jim blízký, názorně a přiměřeně. Má neuvěřitelné pedagogické schopnosti a lásku k dětem. Děti jsou s ní rády, prostě ji milují. Je skvělým živoucím vzorem aktivity a zájmu.

22. Ludmila Helánová (74 let, Nadace Veronica)

Pravidelná dopomoc při prodeji darovaných věcí v dobročinných nadačních obchodech - prodej, třídění zboží, komunikace se zákazníky.

23. Ludmila Hrůzová (65 let, Nadace Veronica)

Pravidelná výpomoc při chodu nadačního obchodu - zástup za PN kmenových zaměstnanců, velká samostatnost při prodeji darovaných věcí, díky profesionálním znalostem kvalitní nacenění, třídění i prodej věcí. Účast na akcích nadace.

24. Marie Káňová (73 let, Nadace Veronica)

Dobrovolnictví pro dobročinný obchod nadace s využitím letitých zkušeností s prací v obchodě, samostatnost při prodeji a dalších aktuálních činnostech.

25. Jiří Slabý (68 let, Nadace Veronica)

Díky dlouholetým zkušenostem z dobrovolnické činnosti velká samostatnost při dopomoci v nadačních obchodech, osobní aktivita při recyklaci (upcyklaci) textilních materiálů.

26. Olga Hubíková (60 let, Nadace Veronica)

Díky dlouholetým zkušenostem z dobrovolnické činnosti velká samostatnost při dopomoci v nadačních obchodech, osobní aktivita při recyklaci (upcyklaci) textilních materiálů.

27. Ludmila Jedličková (69 let, Nadace Veronica)

Pravidelný roznos letáků k podpoře nadačních obchodů, dopomoc při prodeji, třídění zboží,
s úklidem prodejny a výpomoc na akcích.

28. Ing. Hana Matějková (30 let, Nadace Veronica

Iniciace, rozvíjení myšlenky a také realizace tzv. Stromových kaplí. Jedná se o aktivitu vytváření nových duchovních míst v krajině za pomoci místních obyvatel. Stromy jsou vysazené do konkrétního půdorysu a vytváří tak sloupoví budoucí kaple. V současné době jsou realizovány čtyři kaple. Výsadba Stromových kaplí je přínosem pro krajinu, životní prostředí a zdraví lidí obecně. Navíc vytváří prostor pro duchovní obnovu člověka, pro jeho rozjímání a případně meditaci, pro načerpání nových sil a celkovou regeneraci. Do samotné realizace kaple jsou vždy zapojeni místní obyvatelé, spolky nebo školy. Kaple jsou financovány většinou obcí, kde kaple vzniká. Stromy jsou financovány většinou adopcí stromů (člověk si může adoptovat konkrétní strom, čímž se zvyšuje zodpovědnost lidí za vzniklé dílo). Pro výsadbu Stromových kaplí jsou využívány místní dřeviny, např. lípy, duby, buky, což podporuje původní druhovou skladbu dřevin. Stromové kaple vytvářejí duchovní místa v krajině, která poskytnou prostor pro ztišení, modlitbu, bohoslužbu či slavnost. Snahou paní Ing. Hany Matějkové je, aby Stromové kaple byly napojeny na místní obyvatele, kteří budou místo oživovat a pečovat o něj. Stromová kaple je kaple, která roste, kaple, jejíž sloupoví tvoří kmeny stromů a proplétající se větve vytváří nebeskou klenbu. Je to kaple, která má být odpovědí na tuto rychlou pomíjivou dobu, symbol kontinuity, který ve své plné kráse a majestátnosti budou vnímat až naši potomci.

Více informací o projektu Stromových kaplí:

https://www.naokraji.cz/kaple/

https://medlanky.cz/kaple-vecneho-pramene-vysazena/

https://www.naokraji.cz/actualities/pics/kaple-denik.jpg

29. Kateřina Žůrková (42 let, obec Medlánky)

Kateřina ve svém volném čase organizuje a vykonává činnost vytvářející co nejlepší podmínky pro soužití občanů v městské části Brno-Medlánky, a to pro nejrůznější věkové skupiny. Věnuje se problematice vzdělávání a rozšiřování obzoru pro občany v různých společenských oblastech a vědních oborech, se kterými se mohou občané setkat. Rozšiřuje také možnosti občanů všech věkových skupin v této části města Brna využívat mnohem aktivněji a efektivněji prostředí, ve kterém žijí. Její dobrovolnický přístup vede nepochybně k cíli, aby občané žili v co nejlepší vzájemné společné pospolitosti, s dostatečnou informovaností a nabytým vědomím, že nejsou v dnešní době opomíjeni.

30. Vladimír Šlégl (68 let, Klára pomáhá z.s.)

Pan Vladimír obětavě a trpělivě spravuje hry a hračky, které nám dodávají rodiny z Jihomoravského kraje. Opravené hry a hračky dále distribuujeme do zařízení. Pan Vladimír je osoba se zdravotním znevýhodněním, byl také dědeček Kláry, kterou prezentuje naše organizace (Klára pomáhá, z.s.). Jeho podporou a pomocí v projektu "Pošli hru a hračku" naše organizace prezentuje dobrovolnictví seniorů, potenciál každého zralého dospělého a přesah podpory v rodinném a spirituálním kontextu.

31. Ing. Martina Odehnalová (55 let, TJ Sokol Malhostovice, obec Malhostovice)

Paní Martina Odehnalová stojí již od roku 2003 v čele TJ Sokol Malhostovice. Jedná se o velmi obětavou osobu, která nezištně věnuje desítky hodin svého času vedení této organizace, podporující místní občany při sportovních a kulturních aktivitách. Mimo to pod jejím vedením dochází k postupnému zvelebování budovy sokolovny. Také se jí podařilo vytvořit skupinu lidí, která společně organizuje různé kulturní akce. Pro děti například dětský den, lampionový průvod, pro dospělé pak např. košt vín. Největší snahou je však sdružit občany všech věkových kategorií při společných aktivitách, jako jsou například masopust nebo krojované hody, u kterých se jí podařilo obnovit jejich tradici. Každoročně při nich zajišťuje nejen organizační záležitosti, ale také secvičuje vystoupení a vlastními silami zajišťuje rozsáhlou agendu kolem krojů. Stejně tak se již spoustu let pravidelně účastní Tříkrálové sbírky a pomáhá při chystání kostýmů většiny koledníků. Také pravidelně zajišťuje výzdobu místního kostela.

Velice si jí vážím, neboť přestože má sama velkou rodinu (5 dětí a 3 vnoučata), vždy si ve svém nabitém programu najde čas k tomu, aby udělala něco pro ostatní. Pro bližší představu některých aktivit je možno nahlédnou např. na www.sokol-malhostovice.cz do fotodokumentace

32. Vadimír Válka (76 let, Česká unie neslyšících, z.ú. - pobočka Brno)

Pan Válka se velmi zasloužil o pomoc lidem se sluchovým postižením v České unii neslyšících, z.ú. - pobočka Brno. Pobočku doslova zachránil před zánikem a pomáhal lidem bez nároku na odměnu. Nadále do organizace dochází a pomáhá již 25 let.

33. Libuše Obršlíková (64 let, Podhorácký soubor obce Ketkovice)

Paní Obršlíková vede od roku 2003 folklorní uskupení Podhorácký soubor obce Ketkovice. Členy souboru jsou místní obyvatelé ve věku od 3 do 70 let. Za léta, která se činnosti věnuje, jí odrostla již celá generace, která dnes přivádí do souboru svoje děti. Soubor čítá cca 40 lidí. Paní Obršlíková ovlivnila svým nadšením a nezištnou prací již dvě generace našich občanů. Podařilo se jí obnovit původní kroje typické pro tuto oblast - Podhorácko. Tradiční vystoupení souboru jsou Folklorní odpoledne při Cyrilometodějské pouti a adventní vystoupení. Soubor obnovil tradici velikonočního hrkání na Velký pátek a také tradici Vožení krála. Tato velká folklorní událost se v obci opakuje jednou za sedm let. Soubor nevystupuje pouze v obci, ale je zván na různé slavnosti v širším regionu.

34. Aleš Hlávka (58 let, Kunštát PRO FUTURO o.p.s., atelier KREAT)

Aleš Hlávka působí v atelieru KREAT od jeho založení jako výtvarný vedoucí, který se věnuje grafické a výtvarné tvorbě s lidmi s mentálním a psychickým postižením. Pomáhá s realizací mezinárodních workshopů, které atelier společně s Moravskou galerií v Brně pod názvem "Umění pro každého" pořádá. Podílí se na realizacích mezinárodních výstav atelieru KREAT a výstav, které se konají ve výstavních prostorách ČS a.s. na Jánské v Brně. V současné době je tam výstava Josefa Váchala. Pomáhá při zahraničních cestách výtvarníků a výtvarnic atelieru na výstavy v nejbližším zahraničí, v Bratislavě a rakouském Guggingu. Podílí se na mezinárodním časosběrném filmovém dokumentu o výtvarných talentech s postižením v režii Lubomíra Štecka z Bratislavy, který se právě dokončuje.

35. Petr Zahradník (42 let, Filharmonie Brno, p.o.)

Pan Petr koordinuje ve Filharmonii Brno, p.o. činnost cca 40 dobrovolníků, přijímá prosby z filharmonie,
předává dále a vybírá vhodné osoby pro jejich splnění. Rovněž organizuje akce, při kterých dobrovolníci proniknou do koutů Filharmonie. Je velmi obětavý, milý a nechybí na žádném koncertě.