Jak nominovat?

Podrobné informace o nominacích a způsobu udělení Ceny Křesadlo jsou uvedeny v Uživatelské příručce, která je k dispozici ke stažení zde:

Níže uvedený text z této příručky vychází. 

Cenu Křesadlo může získat občan, který vykonává dobrovolnou činnost v Jihomoravském kraji, nebo pro organizaci, která v Jihomoravském kraji působí, tedy dobrovolník (skupina dobrovolníků), který pomáhá neziskové organizaci/ neformální skupině, nebo nezávisle na organizaci pomáhá komunitě, obci, příspěvkové či neziskové organizaci, spolkům či jednotlivcům. 

Nominovaným může být jakákoliv osoba starší 15 let, která nebyla v minulosti již cenou Křesadlo oceněna. 

Dobrovolníci mohou být nominováni v sedmi kategoriích, v nichž o držitelích ceny rozhoduje komise. V samostatné kategorii divoká karta o držiteli rozhoduje veřejnost.


Kategorie dobrovolnických činností

a. sociální služby - dobrovolníci vykonávající činnost v rámci sociálních služeb a sociálních zařízení

b. zdravotnictví - dobrovolníci vykonávají činnost v rámci zdravotních služeb či zdravotnických zařízení

c. vzdělávací a volnočasové aktivity - dobrovolníci vykonávající činnost v rámci zájmových a vzdělávacích aktivit, které jsou určené nejrůznějším věkovým skupinám

d. environmentální aktivity - dobrovolníci vykonávající činnost v oblasti ochrany a péče o životního prostředí, ekologické výchovy, energetiky, zemědělství, v oblasti ekologických poraden, v útulcích a záchranných stanicích a v botanických a zoologických zahradách

e. komunitní dobrovolnictví - dobrovolníci vykonávající činnost, která slouží nějakému místnímu společenství, vyrůstá z něj a zároveň je podporuje a buduje a udržuje v chodu lokální společenský život

f. humanitární a rozvojová pomoc - dobrovolníci vykonávající činnost při mimořádných událostech a při následné pomoci

g. dobrovolnictví v kultuře a umění - dobrovolníci vykonávající činnost v oblasti folklóru, hudby, zpěvu a tance, výtvarného umění, v oblasti ochrany kulturního dědictví, divadla, v kinech, galeriích, kulturních domech, v památnících, vydavatelstvích, knihovnách, památkách a muzeích

h.  lidská práva - dobrovolníci vykonávající činnost v oblasti lidských práv, rovnosti příležitostí, v oblasti genderu, práce s menšinami, v občanských poradnách

+ divoká karta veřejnosti - dobrovolník (skupina dobrovolníků) spadající do jakékoliv z předchozích kategorií, který získá nejvíce preferenčních hlasů od veřejnosti prostřednictvím elektronického hlasování

Počet kategorií se může měnit v závislosti na aktuální situaci, např. v souvislosti s dobrovolnictvím při řešení mimořádných událostí.

Pokyny k nominaci dobrovolníků a zasílání nominací

Dobrovolníky (jednotlivce nebo skupinu) mohou nominovat neziskové organizace či neformální skupiny, spolky, obce i široká veřejnost.

Jeden navrhovatel může zaslat libovolný počet nominací formou elektronického formuláře. Nominovat dobrovolníka bude možné do 15. října 2023 .

Podmínkou udělení ceny je podepsaný souhlas nominovaného na cenu Křesadlo se zveřejněním jeho jména a důvodu udělení ceny. Nominace bez podpisu nominovaného nebudou dále hodnoceny.


Souhlas s nominací ke stažení:


Doporučení pro navrhovatele

  1. Dobře popsat charakter dobrovolné činnosti kandidáta v kontextu jeho života a profese či studia, i z hlediska přínosu pro organizaci, ve které dobrovolník působí;
  2. Uvést délku dobrovolné činnosti (minimum je 6 měsíců – výjimkou je kategorie f) humanitární a rozvojová pomoc, do které je možné nominovat dobrovolníka i v případě, že je dobrovolnická činnost vykonávána po kratší dobu s ohledem na aktuální mimořádné události)
  3. Popsat konkrétní obsah či náplň dobrovolné činnosti;
  4. Uvést výjimečnost dobrovolníka - zajímavá cílová skupina, které se věnuje, tvořivý nápad, netradiční činnost atd.
  5. Popis můžete doplnit odkazem na vhodnou přílohu - např. fotografie z akce, článek na internetu, či jiný materiál.
  6. Upozorňujeme, že nominace o jedné větě nebude akceptována.

Medailonky z předchozích ročníků. 


1. Zbyněk Češka (45 let, Liga vozíčkářů)

Pan Češka je nominován za dlouholeté dobrovolničení pro Ligu vozíčkářů. Nechybí na žádné z
větších kulturních, sportovních a propagačních akcích jako např. Benepink, Vozíkohraní, Dobrý den, Kociánko, aj. S Ligou vozíčkářů je propojen již od roku 2016 a díky svým zkušenostem je na mnohých ze zmiňovaných akcích nepostradatelný.
Přichází většinou první a odchází poslední. Sám si aktivně hledá činnost, nebo organizuje další dobrovolníky. Chodí  mezi lidi a pomáhá je motivovat k tomu, aby se také stali v organizaci dobrovolníkem. V tomto roce se ve své firmě zapojil do vypsání grantu, ze kterého mohla Liga vozíčkářů částečně uhradit výdaje na náš festiválek Vozíkohraní. Pan Zbyněk je součástí týmu, před akcí se kolegové i klienti ptají: "Hlavně jestli bude Zbyněk, bez Zbyňka by akce neměla cenu." Dokázal to, co je cílem dobrovolnictví.

Od roku 2005 pomáhal s IT službami (web, články, apod.) pro neziskovou organizaci Poradna pro celiakii a bezlepkovou dietu - Ing. Iva Bušínová. V současné chvíli vede dobrovolnický projekt (jeho brněnskou odnož) Internet je náš kamarád. Učí seniory pracovat s internetem a čelit jeho nástrahám. Liga vozíčkářů ho chce ocenit za to, že dělá spoustu ne
oslňujících, ale pravidelných a dobrých skutků s úsměvem, nadšením, srdcem a to již několik let! Je veselý, ochotný, obětavý, srdečný a tak když se nabízí šance veřejně mu poděkovat, ocenit ho, chceme ji využít.

2. Kateřina Jelínková (40 let, Prázdné náruče)

Katka je maminkou tří dětí, dvou chlapců a (jak se mezi maminkami po ztrátě miminka říká) andílka Elišky. Holčička byla druhým Katčiným miminkem, ale bohužel zemřela těsně před porodem, ve 40. týdnu těhotenství, přímo na Den matek v roce 2018. Ztráta miminka v průběhu těhotenství bývá okolím mnohdy zlehčována, málokdo si uvědomuje, že je vedle obrovské bolesti spojena i s mnoha těžkými úkony, které musí maminky vyřídit a často chybí někdo, kdo by jim poradil nebo pomohl. Katka se však rozhodla přetvořit ztrátu svojí holčičky i v něco dobrého a užitečného. Na základě zkušeností se ztrátou miminka i od dalších maminek, vytvořila praktickou a citlivě zpracovanou brožurku, oslovila tiskárnu, která ji v několikatisícovém nákladu vydala, a za finanční podpory členů komunity Prázdná náruč ji rozeslala do všech porodnických zařízení v ČR a do nadací věnujících se stejnému tématu. Takový materiál zatím ve většině porodnic chyběl a díky Katce teď může dalším maminkám, které budou touto smutnou zkušeností procházet, výrazně ulehčit zejména první kroky po propuštění z porodnice. Katka věnovala vytvoření brožurky spoustu času, konzultovala ji s lékaři, nenechala se odradit těžkostmi. Kolik cest na poštu s balíky pro porodnice absolvovala, není snad ani možné spočítat, a to v době, kdy byla znovu těhotná. Nominací na Cenu Křesadlo bychom rády Katce poděkovaly za její úsilí, houževnatost a nadšení, se kterým - přestože sama prožívala těžké a bolavé období - dokázala vytvořit něco, co bude dál pomáhat. Zároveň také strhla pozornost na společností opomíjené téma ztráty miminka a vyrovnáváním se s ní. Díky Katčině iniciativě vzniká další osvěta nejen v porodnicích, ale i na úřadech a mezi veřejností.