Křesadlo 2020

30.12.2021

Vzhledem k epidemiologickým opatřením se předání cen přesunulo z podzimu loňského roku, kdy se mělo původně konat.

Křesadlo aneb "Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci" se uděluje v sedmi kategoriích. V poslední, sedmé kategorii, vybírá vítěze široká veřejnost na základě hlasování.

V jednotlivých kategoriích zvítězili:

David Kremeník, Hana a Roman Jančiarovi - sociální služby a zdravotnictví

Jan Doležal - vzdělávací a volnočasové aktivity

Olga Hubíková - environmentální aktivity

Štefan Kandalec - komunitní dobrovolnictví

Ivana Černá - umění a kultura

Šijeme roušky v Brně - humanitární a rozvojová pomoc

Milena Filípková - divoká karta veřejnosti

Iniciátorem projektu Křesadlo je organizace HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví. V Jihomoravském kraji byla cena poprvé udělena v roce 2017. Akci zorganizovala Maltézská pomoc ve spolupráci s Jihomoravským krajem a městem Brnem.

Hlavním cílem udělování ceny Křesadlo je upozornit na přínos dobrovolnických činností v naší společnosti, zviditelnit příběhy vzájemné a nezištné pomoci, vyzdvihnout práci dobrovolníků, a především podpořit další lidi k zapojení se do dobrovolnických aktivit. Jde o symbolické poděkování těm, kdo zdarma svůj volný čas věnují obecně prospěšným činnostem, pomáhají a šíří myšlenku dobrovolnictví.